İstanbul’da Yıkım Firmalarında Geri Dönüşüm, Gerekliliği ve Büyük Fırsatlar

İstanbul’da Yıkım Firmalarında Geri Dönüşüm, Gerekliliği ve Büyük Fırsatlar

Yıkım firmalarının önemli sorumluluklarından biri de geri dönüşümdür. Kazanç maksatlı olsun, çevresel etkilerin azaltılması için olsun ya da kanuni zorunluluktan dolayı olsun yıkım projelerinde atıklar mutlaka doğru şekilde ayrıştırılmalı ve doğru şeklide bertaraf edilmelidir.

Yıkım firması, yıkım için hangi yöntemi (patlayıcılı yıkım yöntemi, uzun erişimli yıkım makinası ile yıkım yöntemi, mini makine ile yıkım yöntemi, beton delme kesme ile yıkım yöntemi) kullanacağını belirlerken yıkım yöntemine uygun olarak atık ayrıştırma planını yani seçici yıkım uygulamasını da oluşturmalıdır.

Özellikle büyük şehirlerdeki atık bertaraf tesislerinin (moloz döküm sahası, çöplük, geri kazanım tesisi vs ) şehir merkezinden uzak olmasından dolayı geri dönüşüm, yıkım firması için çok önemlidir. İstanbul’daki yıkım firmaları ve diğer büyük şehirlerdeki yıkım firmaları oluşan atıkları sınırlı sayıda bertaraf tesisine ulaştırmak için çok yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalmaktadır. Bu durum yıkım firmalarına ve yerel yönetimlere de çok büyük bir fırsat kapısı açmaktadır. İstanbul’daki yıkım firmaları ve yerel yönetimler, atıkların bertarafı için ayırmak zorunda oldukları büyük bütçenin bir kısmı ile geri dönüşüm tesisleri kurabilirler. Bu hem ülke ekonomisine hem de tüm çevreye çok büyük katma değerler sağlayacaktır.

Paylaş: