Asbest Bertarafı

Asbest Bertarafı

Yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde, çalışma sahasında faaliyet yürüten tüm personel ve çevre halkı, doğrudan etkilenerek, asbestin ölümcül hastalıklar ve kanserojen etkilerine açık hale gelmektedir.

asbest bertarafi

Asbest bertarafı yaparken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Asbest Bertarafı Profesyonel Şirketidir

 

 • Asbest içerme ihtimali olan tüm elemanlardan numune alınarak gerekli testlerin yapılması.
 • Gerekli iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması.
 • Risk analizi ve iş programının hazırlanması.
 • Çalışanların işe başlamadan önce sağlık tetkiklerinin yapılması.
 • İlgili kuruma iş başlangıç bildirimi yapılması.
 • Ortam asbest yoğunluğunun 0,1 lif/cm3 değerinin altında kalacak şekilde düzeneklerin oluşturulması.
 • Bakanlıktan belgeli asbest söküm uzmanları nezaretinde, eğitim belgeli asbest söküm işçileri tarafından gerekli söküm ve paketleme işlerinin yürütülmesi.
 • Ortam ölçümlerinin yapılması.
 • Asbestli malzemenin, tehlikeli atık madde taşıma izin belgesine sahip araçlarla yetkili bertaraf tesisine sevk edilerek bertaraf edilmesi.
 • İş sonunda çalışanların tekrar sağlık tetkiklerinin yapılması.
 • İlgili kuruma iş bitiş bildiriminin yapılması.

Galeri