Patlayıcı İle Yıkım Yöntemi

Bu yıkım tekniği, bir yapının taşıyıcı sistemini patlayıcılar ile tahrip ederek yapının ağırlık merkezinde çökme etkisi oluşturulması ve kendi düşey yükleri ile çökmesi esasına dayanır.

Bu tekniğin uygulanması için yapının bulunduğu mevki ve komşu yapılara olan yakınlığı incelenerek oturduğu alana ya da uygun olan yöne doğru çökertilir. Bu yıkım tekniğinin uygulanmasında, yapının statik projeleri, taşıyıcılardaki beton kalitesi, demir yoğunluğu ve yapım tekniği dikkatlice incelenerek projelendirilir. Tüm veriler bilgisayar ortamında ve uygun yapı analiz programında detaylandırılarak yapının kendi düşey yükleriyle çökmesi için patlatılacak olan taşıyıcılar ve taşıyıcı patlatılma sırası analiz edilir. Çevreye malzeme fırlamasını ve gürültü etkisini azaltmak için yapının dış taşıyıcılarına mümkün olduğu kadar az müdahale edilir. Patlayıcılar, konusunda uzman kişiler tarafından yapının taşıyıcı duvar, kolon ve kirişlerine yeterli miktarda ve patlatma sırası zamanlaması dikkate alınarak büyük bir titizlikle yerleştirilir.

Patlayıcı kullanarak yıkım tekniğinde etrafa saçılabilecek olan malzemelerin, patlatmadan kaynaklanacak olan hava şokunun, toz, gürültü emisyonunun ve oluşabilecek olan yer sarsıntısının asgari düzeylere indirilmesi için mümkün olan tüm önlemler alınır.

Galeri