Seçici Yıkım ve Atık Yönetimi

Seçici yıkım; yıkımdan çıkan malzemelerin tekrar kullanılabilmesini ve geri dönüşümünü sağlamak için yıkımın kontrollü olarak ve malzemenin niteliğine göre sökülerek aşama aşama yapılmasıdır. Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde ve çalışmalar sırasında tehlikeli atıklar ayıklanmalıdır.

 

MOLOZ

secici yikim

Enkazın ayrıştırılmasından sonra ortaya çıkan moloz, resmi döküm sahasına uygun araçlarla dolgu malzemesi olarak kullanılmak için gönderilir.

 

KONKASÖR

bina yıkımcılar

Ayrıştırılmış olan moloz istenilirse konkasörden geçirilir. İstenilen çaplarda kırılarak dolgu malzemesi ve/veya stabilize malzeme olarak kullanılır.

 

ATIK DEPOSU

yıkım firması

Seçici yıkım esnasında ortaya çıkan tüm malzeme sınıflandırılarak uygun şekilde oluşturulmuş depolarda geçici olarak biriktirilir.

 

TEHLİKELİ ATIKLAR

yıkım şirketi

Yıkım esnasında karşılaşılan tehlikeli atıklar, yürürlükteki mevzuatlar gereğince yıkımdan önce ve yıkım esnasında mutlaka sökülerek tehlikeli atıklar bertaraf tesisine uygun sınıftaki araçlarla gönderilerek bertaraf edilir.