Mini Makine İle Yıkım Yöntemi

Bu yöntemde, yıkım işlemine en üst döşemeden başlanılır. İlgili katın tavan döşemesinin ve kirişlerinin kırılmasının ardından mini ekskavatörler kendi imkanlarıyla alt döşemeye iner.

Yıkım işlemi neticesinde açığa çıkan moloz biriktirilmeden yıkım sahasından uzaklaştırılır.

İşverenlerin talebine bağlı olarak, bina üzerinde çalıştırılacak mini ekskavatörlerin sayı ve ağırlıklarının belirlenmesinde herhangi bir teknik üniversiteden veya statik danışmanlık şirketinden teknik bir rapor almak en doğru uygulama şeklidir.

Yıkım yapılan katta tozu engellemek için sulama yapılmalıdır.

Yıkım işi başlatılmadan önce, tüm iş güvenliği tedbirleri alınmış olmalıdır. Ayrıca, güvenli yıkım için yıkım katı ile birlikte bir alt katın da çevreye karşı izolasyonu yapılmalıdır.

Galeri