İSG Politikamız

isg politikamiz

Önce İş Güvenliği

 

Yüksek derecede risk ihtiva eden sektörümüzde MTKA inşaat olarak, en önemli prensibimiz “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” olmuştur.

 

MTKA İnşaat ilk günden itibaren, tüm personelin ve üçüncü şahısların can ve mal sağlığını her şeyin üzerinde tutmuştur. Tüm iş güvenliği önlemleri konusunda kendisini geliştirmiş, sektördeki bu yenilik ve gelişmeleri düzenlenen eğitimlerle personeline aktarmıştır.  Ayrıca çalışma sahalarımız, profesyonel iş güvenliği uzmanları aracılığı ile tam zamanlı olarak denetlemektedir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZDİR.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

Eğitim Programları

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İş başı ve oryantasyon eğitimi

Asbest söküm çalışma eğitimi

Yüksekte emniyetli çalışma eğitimi

Acil durum ekipleri eğitimi

Risk analizleri ekipleri eğitimi

 

 

 

Acil Durum Önlemleri

İSG Politikası

Acil durum planları oluşturmak

Acil durum ekipleri oluşturmak

   1) İk yardım ekibi

   2) Yangın söndürme ekibi

   3) Arama ve kurtarma ekibi

Acil durum istasyonları oluşturmak

Acil durumlarda yapılması gereken adımları şantiyede görünür yerlere asmak

 

 

 

Toplu Korunma Önlemleri

  Çevre ve İSG Politikası

İşverenin, işyerinde öncelikli olarak alması gereken önlemler toplu korunma önlemleridir. Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntemdir. Güvenlik ağları, korkuluklar, dikey ve yatay yaşam hatları, saha giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması vb. önlemler toplu korunmaya yönelik alınması gereken önlemlerdir.

 

Toplu korunma önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kişisel koruyucu önlemler alınır.

 

 

 

  

 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

“Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe” uygun olan KKD, iş kazası ya da meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. KKD ‘ler, yapılan işe uygun, hijyenik, ergonomik ve doğru tasarıma sahip olmalıdır. Ayrıca, kullanılacak KKD ’ler yeni riskler oluşturmamalıdır. Bütün KKD ürünleri, uygun ve görünür şekilde “CE” işareti bulundurmalı ve Türkçe kullanım kılavuzuna sahip olmalıdır.