BİNA YIKIMINDA HAFRİYAT DÖKÜMÜ

BİNA YIKIMINDA HAFRİYAT DÖKÜMÜ

BİNA YIKIMINDA HAFRİYAT DÖKÜMÜ

Hafriyat toprağı, her türlü faaliyetin yapıldığı inşaat arazisinde elde edilen topraktır. Herhangi bir binanın yıkımı sonucu ortaya çıkan malzemeler ise inşaat atıkları olarak değerlendirilir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlemesi yapılan hafriyat sisteminin amacı Hafriyat Toprağı ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgelerinin denetim ve takibini kolaylaştırmaktır. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkım atıkları toplanarak geçici olarak depolanıp yeniden kullanılmak üzere taşınır. Hafriyat toprağının en çok yeniden kullanıldığı alanlar park, bahçe ve tarım amacıyla kullanılan toprakların çoğaltılmasıdır. Eğer toprak yeniden kullanılmaya uygun değilse ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Hafriyat Toprağı Taşıma İzin Belgesi

Herhangi bir inşaat ya da yıkım işlemi sonucunda oluşan hafriyat toprağının taşınabilmesi için kişi veya kuruluşların ilgili belediyeden bu belgeyi alma zorunluluğu vardır. İzin belgesi amacıyla yapılacak başvurularda gerekli dosyalar belediye tarafından belirlenmektedir.

 • Talep dilekçesi
 • Oda kaydı
 • Cihaz formları
 • Araç ruhsatlarının çıktıları
 • Vergi levhası
 • Belge harcının makbuzu
 • İmza sirküsü gibi belgeler belediye tarafından istenebilir.

Hafriyat toprağı değerlendirilemeyecek yapıdaysa hafriyat döküm sahalarına taşınarak uzaklaştırılmaktadır. Eğer toprak geri dönüştürülebilir veya tekrar kullanılabilir yapıdaysa geri kazanım tesislerince tekrardan sisteme kazandırılır. Uygun görülen hafriyat toprağı tarım toprak depolama alanları aracılığıyla verimsiz veya azalmış tarım topraklarına dahil edilebilir. Bu tür topraklar park ve bahçeler gibi yeşillik içeren alanlarda da kullanılabilir. Hafriyat toprağı daha sonra farklı projelerde kullanılabilecek niteliğe sahipse geçici depolama alanlarında bekletilebilir. Tüm bu değerlendirmeler için belediyelere başvurup istenen belgeleri sunarak izin belgesi alınmalı ve sonrasında işlem gerçekleştirilmelidir.

Bina Yıkımı Hafriyat Toprağı ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat toprağı ve inşaat atıkları ile ilgili bu yönetmelikte binaların yıkım sürecinde yapılması gerekenleri açıklamaktadır. Yönetmelikte yer alan bazı koşullar:

 • Yıkılacak cephenin en az 2.2 m. Yüksekliğinde bir paravanla kapatılarak giriş ve çıkışların kontrol edilmesi
 • Hem çalışanların hem de diğer insanların görebileceği uyarı levhalarının kullanılması
 • Belli bir yüksekliğe sahip binaların yıkımında düşme tehlikesine karşın en az iki asma iskelet kullanılması
 • Daha alçak yapılarda düşebilecek malzemeler için cephenin güvenlik iskelesi ile çevrilmesi
 • Bina yıkımında oluşabilecek toz kalkmasına karşı sulama sistemi kullanılması
 • Geri dönüşümü mümkün malzemelerin zarar verilmeden uygun şekilde ayrıştırılması
 • Tehlike oluşturmayan cephelerde koruyucu file kullanılması
 • Kimyasal, fiziksel ya da biyolojik tehdit oluşturabilecek maddelerin çalışma sahasından uzaklaştırılması

Gelişen teknoloji ile birlikte hafriyat işleminde çeşitli ekipman ve makinalar aktif olarak kullanılabilmektedir. Bu araçların başında buldozer, yükleyici, ekskavatör ve skreyper gelmektedir.

Hafriyat işlemleri başlamadan önce gerekli izinler ve belgeler tamamlanmış olmalıdır. Bina yıkım süreci de dahil hafriyat toprağı taşıma işlemi de oldukça riskli bir iş olduğundan çalışan ekibin tecrübeli ve tedbirli olması önemlidir. Çalışma ekibi gerekli eğitimi almış olmalı ve yeterli teknik personel çalışma sahasında bulundurulmalıdır. İş güvenliği sağlanmadığı ve gerekli tedbirler alınmadığı taktirde ciddi kayıplara ve sakatlıklara sebep olabilecek kazalar yaşanabilmektedir.

Hafriyat çalışmalarının yürütüleceği alan ayrıntılı incelenerek zarar görecek bir başka yapı veya canlı bulunmadığından emin olunmalıdır.

Hafriyat şirketlerinin faaliyetleri belediyeler tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir. Hafriyat kirliliği büyük bir problem yarattığından son derece önemli bir konu olarak ele alınır. Kişi veya kuruluşlar inşaat veya yıkım alanlarından çıkarılan hafriyat için gerekli izin belgelerini almaz veya belediyenin belirlediği depolama alanları dışındaki yerlere taşırsa ciddi yaptırımlara maruz kalır. Belirli yasalarla kontrolsüz hafriyat dökümü yasaklandığından Büyükşehir Belediyeleri döküm sahaları belirleme görevini üstlenmektedir. 

Paylaş: