BİNA YIKIMINDA AVANTAJLAR

BİNA YIKIMINDA AVANTAJLAR

BİNA YIKIMINDA AVANTAJLAR

Bina yıkımı, planlanan yapıların yeniden kazandırılabilir bir şekilde doğru yöntemlerle seçilerek yıkılması işlemidir. Bina yıkım sonucunda ortaya çıkabilecek zararlı atıkların çevreye ve insanlara zararını en aza indirgemek de bu sürecin içerisinde yer alır.

Günümüzde eskimiş ya da riskli olarak değerlendirilen birçok yapının bulunması sebebiyle planlı yıkım önemli bir iş kolu haline gelmiştir. Yıkılması kararlaştırılan binalar için güncel yöntemleri uygulayan, profesyonel ve nitelikli yıkım ekipleriyle çalışmak daha olumlu sonuçlar yaratmaktadır.

Bina yıkım avantajı yalnızca geri dönüştürülebilir atık ve malzemelerin yeniden kazandırılması değildir. Sürdürülebilirliğin yanı sıra ham maddelerin korunması, yeni yıkım teknolojilerinin kazandırılması ve arazi kullanımlarının iyileştirilmesi gibi birçok fayda da sağlar. Bina yıkımlarının sağlayacağı faydalardan yüksek oranlarda yararlanmak adına bazı planlamaların doğru yapılması gerekir.

 1. Yıkımın planlanması: Bir binanın yıkımı gerçekleştirilmeden önce başarı sağlamak adına yapının iyice değerlendirilmesi, ekipmanların kullanım planlanmasının eksiksiz bir şekilde yapılması gerekir. Planlamanın en önemli faydalarından biri de zamandan ve masraftan tasarruf sağlayarak verimliliği artırmasıdır. Ortaya konulan hedeflere en uygun yıkım yönteminin ve gereçlerinin seçilmesi yıkım sürecini olumlu etkileyecektir. Yıkım öncesinde ve yıkım esnasında yapılacak işlemler ayrılmalı ve plana uygun hareket edilmelidir.
 2. Yöntem belirlenmesi: Yıkım planlanırken bu süreçte kullanılacak yöntem, ekipman ve tekniklerin önceden belirlenmesi de birçok avantaj sağlamaktadır. Yöntem belirlenip doğru şekilde uygulanırsa ham madde ve zamandan tasarruf sağlanmış olur. Yöntem belirlenirken binanın özellikleri, çevredeki komşu yapılar ve risk faktörleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.
 3.  Bina yıkımı: Planlanan yönteme göre tehlike faktörlerine de dikkat edilerek eğitimli ve tecrübeli ekip tarafından binanın yıkımı gerçekleştirilir. Bu süreçte hem çalışma sahasının hem de yakın çevrenin güvenliğine dikkat edilmeli, binanın fiziksel veya kimyasal risk faktörleri unutulmamalıdır.
 4. Atıkların uzaklaştırılması: Bina yıkım süreci sadece yıkımı değil, öncesindeki planlama ve sonrasındaki atıkları doğru bir şekilde değerlendirme basamaklarını da kapsar. Malzemelerin özellikleri iyi değerlendirilmeli ve bu özelliklere göre sınıflandırılarak kullanılmalı ya da ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Bina Yıkım Atıklarını Dönüştürme Stratejileri

Binaların yıkımındaki en önemli avantajlardan biri olan malzemelerin yeniden dönüştürülmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

 • Dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması
 • Atık malzemelerinin sınıflandırılması
 • Yıkım yönteminde toksik madde kullanımından kaçınılması
 • Montajlanan farklı tür malzemelerin dikkatlice ayrılması
 • Yıkım sürecinde malzemelere zarar vermekten kaçınılması
 • En az zarar görmüş parçaların kullanılması
 • Kimyasal yöntemler yerine fiziksel yöntemler tercih edilmesi
 • Binanın planına ve söküm noktalarına dikkat edilmesi

Uzman kişiler tarafından incelenen binalar bu faktörleri göz önünde bulundurarak geri dönüştürülebilir malzemeleri saptayabilir ve zararı en aza indirgeyebilirler. Kullanılacak yöntemin kimyasal yerine mekanik güce bağlı olması bu malzemelere verilecek hasarı önleyebilir. Yıkım sahasında atıkların doğru sınıflandırılması ve karıştırılmaması bu malzemelerin yeniden kazandırılmasında avantaj sağlar.

Bina Yıkım Atıklarının Sınıflandırılması

Binalar yapılırken kullanılan malzemeler homojen olmadığından yıkımında çıkan atıklar da aynı özellikleri taşıyacaktır. Bu sebeple yıkım atıklarının doğru sınıflandırılması ve bileşenlerinin doğru saptanması geri dönüştürülebilme açısından oldukça önemlidir.

Bina yıkımında ortaya çıkan atıkların incelenmemesi depolama ya da yeniden kullanım sırasında oluşabilecek riskleri ve maddi zararları artırır. Zararlı maddelerin büyük bir kısmı kimyasal boyalar gibi çevreye oldukça zararlı bileşenler içermektedir. Bu yüzden yıkım sonrasında bu malzemelerin doğru şekilde ayrıştırılması, ortamdan uzaklaştırılması ya da farklı bileşenler eklenerek geliştirilmesi ham madde korunması açısından büyük avantaj sağlar.

Paylaş: