BİNA YIKIM EKİBİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

BİNA YIKIM EKİBİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bina Yıkım Ekibi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bina yıkımı risk saptanan, yapı ve bütünlüğü bozulmuş ya da yıkılması planlanan yapıların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Bina yıkım ekibi tarafından üstlenilen bu süreçte yapı için doğru yıkım stratejisini belirlemek çok önemlidir. 

Yıkım ekibi, binanın en uygun şekilde yıkımının yanı sıra çevre yapıların ve insanların güvenliğinden de sorumludur. Bunun için ekip, başta tehlike yaratabilecek alanları belirlemeli ve çalışılacak saha içerisindeki tedbirleri göz önünde bulundurmalıdır.

Yıkılacak bina ne kadar büyükse veya komşu binalara ne kadar yakınsa yıkım ekibi için o kadar uzun bir hazırlık süreci yaratır.

Bina yıkımlarında geri dönüştürülebilir malzemelerin kurtarılması, bina içi tehlike faktörlerinin doğru saptanması, iş ve çevre güvenliğinin sağlanması açısından nitelikli bir yıkım ekibinin seçimine öncelik verilmelidir.

Bina Yıkım Süreci

Bina yıkımı birçok faktörün rol oynadığı ciddi riskleri olan karmaşık bir süreci kapsadığından projedeki ekibin özenle araştırarak uygun önlemleri alması gerekir. Yıkım sürecinde ekibin dikkat etmesi gereken bazı noktalar:

 • Bina ölçüleri
 • Yapıda kullanılan malzemeler
 • Bina kullanım amacı
 • Bina içi risklerin saptanması
 • Çevresel risklerin saptanması
 • Tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması
 • Yıkım planının oluşturulması
 • Yöntemin belirlenmesi
 • Güvenlik önlemleri

Bina yıkımında çalışan tüm işçiler ve ekip bu faktörler hakkında bilgilendirilmeli ve güvenlikleri sağlanmış olmalıdır. Tehlikeli tüm maddeler çalışma sahasından uzaklaştırılmalı ya da depolama bölgelerine taşınmalıdır. Yıkım sürecinde ortaya çıkabilecek kimyasal maddelere, toza ya da zararlı partiküllere karşı işçilerin uygun koruyucu ekipmanlarının sağlanmış olmasına özen gösterilmelidir.

Güvenli bir iş sahası yıkım ekibi için daha verimli bir ortam oluşturmanın yanı sıra çevreye verilecek zararı ve proje için oluşabilecek problemleri de önlemiş olur.

Nitelikli Bina Yıkım Ekibi

Çeşitli yapıların farklı sebeplere bağlı yıkımını gerektiren durumlarda uzman olmayan kişiler bir yıkım ekibi oluşturamayacağından belirli şirketlerle anlaşma sağlamayı tercih ederler. Binaların yıkım süreci bu alanda uzman, iş sahasına hâkim ve profesyonel bir yıkım hizmeti ile yürütülmelidir.

Sektördeki bir şirketin danışmanlığı olmadan uzman olmayan kişilerce yapılacak yıkımlar hem çalışanlar için hem de çevre için büyük zararlara ve risklere sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukları önlemek adına işletmeler profesyonel bir yıkım ekibi ile anlaşma sağlamalıdır.

Uygun yıkım ekibinde bulunması gereken önemli faktörler:

 1. Profesyonellik: Bina yıkımı süreci seçilen yönteme yönelik birçok ekipman ve alet gerektirebilmektedir. Nitelikli bir bina yıkım ekibi tüm bu ekipmanlar hakkında eğitimli ve bilgili olmalı, amacına uygun bir şekilde kullanabilmelidir. Ekipteki kişiler yıkım sürecine hâkim olmalı ve çalışma sahası içerisindeki çeşitli araç ve aletler hakkında eğitilmelidir. 
 2. İş Güvenliği: Bina yıkımı birçok fiziksel, kimyasal ya da biyolojik risk oluşturan yapıları kapsar. Nitelikli ve profesyonel bir ekip öncelikle hem kendi çalışma sahasının hem de çevre yapıların güvenliğini sağlamış olmalıdır. Binaların içerisindeki tesisatlar, elektrik kabloları ya da çeşitli kimyasal maddeler çalışanlara ve ortama ciddi zararlar verebilir. Yıkım ekibi bu riskler hakkında yeterli eğitime sahip olarak önlemleri eksiksiz almalı ve bilinçli bir şekilde uygulamalıdır.
 3. Atıkların Doğru Değerlendirilmesi: Bina yıkımı süresince ve sonunda geri dönüşümü mümkün olan veya olmayan birçok atık oluşmaktadır. En az yıkım işi kadar önemli olan atıkları ortadan kaldırma işleminde, yıkım ekibi bu atıkların değerlendirilmesi hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Ekipteki kişiler bu atıkları doğru sınıflandırabilmeli ve bileşenlerine göre ayırabilmelidir. Geri dönüştürülebilir malzemeler konusunda duyarlı davranarak uygun bir atık sınıflaması yapabilmelidir.
 4. Bir yıkım ekibi ile anlaşma sağlandığında genellikle ekipten beklenen hızlı, zararsız ve temiz bir iş çıkarmasıdır. Eğer ekip planlamayı doğru yapar ve bu yıkım planına sadık kalırsa hem zaman tasarrufu sağlamış hem de verimli bir yıkım süreci yürütmüş olur. Zaman ve enerji kaybını önlemek içinse ekibin iyi eğitilmiş ve bilinçli kişilerce kurulmuş olması gerekir.

Paylaş: