İSTANBUL BİNA YIKIM FİRMALAR

İSTANBUL BİNA YIKIM FİRMALAR

İSTANBUL BİNA YIKIM FİRMALAR

Bina yıkımı hasarlı ya da dayanıksız binaların çeşitli sebeplerle planlı bir şekilde ortadan kaldırılması işlemidir. Bu işlem yıkımı planlanan binanın enkaz haline getirilerek yapıyı oluşturan tüm parça ve kalıntıların çevreden temizlenmesi süreçlerini kapsar.

Bina yıkımı süresi binanın sağlamlığı, yapı malzemeleri ya da büyüklüğü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hafif ya da ince yapılı malzemelerden oluşan binalar daha kolay yıkılırken ağır malzemeler kullanılan binaların yıkımı daha zahmetli olabilmektedir.

Bina Yıkımı Hakkında Önemli Noktalar

 1. Alınacak Önlemler: Yıkımı planlanan binanın elektrik, doğal gaz veya su gibi kimyasal ve fiziksel tehlikeler öğrenilmelidir. Bu konularda gerekli önlemler alınmadan yıkım süreci başlatılmamalıdır.
 2. Çevrenin İncelenmesi: Binanın yakınındaki diğer yapılar göz önünde bulundurulmalı ve bu yapılara zarar vermemek adına gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca binaya yakın olan çeşitli doğal veya beşerî yapılara göre doğru yöntem seçimi yapılmalıdır.
 3. Malzeme Seçimi: Hem binanın yapısında bulunan hem de yıkım işleminde kullanılan malzemelerin bileşenleri ve geri dönüştürülebilme potansiyeli göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.
 4. Risk Değerlendirmesi: Yıkım projesi oluşturulurken oluşabilecek tüm riskler değerlendirilmeli ve güvenlik tedbirleri planlanmalıdır.

MTKA İnşaat tüm bu noktalarda gerekli önlemleri alarak en uygun yöntemleri doğru malzemelerin kullanıldığı güvenli bir iş ortamında uygulamaktadır. İstanbul bina yıkım projelerini faaliyete başladığı 2003 yılından bu yana en güncel metotların kullanıldığı nitelikli ve öncül teknolojilerle etkin bir şekilde yürütmektedir.

Bina Yıkımı Hizmetleri

İstanbul bina yıkım hizmetlerinde yüksek standartlı yöntemleri profesyonelce kullanarak öncülük ettiği projeler ile MTKA İnşaat önde gelen yenilikçi bir firmadır.

MTKA İnşaat projeleri kapsamında da titizlikle uygulanan yöntemlerden bina yıkımı için en doğru olanın seçilmesi bazı kriterlere bağlıdır. Yıkım yönteminin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bu kriterler şöyle sıralanabilir:

 • Binanın üzerinde olduğu zeminin özellikleri
 • Binanın sahip olduğu taşıyıcı sistemi
 • Binanın yapım ve kullanım amacı
 • Binanın yapımında kullanılan malzeme ve araçlar
 • Binanın yakın çevresi ve özellikleri
 • Malzemelerin geri dönüşüm potansiyelleri

Bu özellikler değerlendirilirken öncelik olarak belirlenen iş güvenliği misyonunun sağlanması amacıyla binada insan sağlığına zararlı madde veya etkenlerin bulunma durumuna da özen gösterilmelidir.

Özellikler belirlendikten sonra MTKA İnşaat bünyesinde de güncel olarak uygulanan yıkım hizmetlerinden kriterleri karşılayan yöntem seçilmektedir.

 1. Patlayıcı ile yıkım yöntemi: Binanın taşıyıcı sistemine zarar vermek amacıyla kullanılan patlayıcı maddeler, ağırlık merkezinin de etkisiyle yapının düşey olarak çökmesine sebep olur. Bu yöntemde yapının iç ve dış tüm faktörleri göz önüne alınarak hem uygun hem de güvenli bir projelendirme yapılır.
 2. Beton delme ve kesme ile yıkım: Betonarme yapı malzemesine sahip binaların çeşitli kesme makineleri kullanılarak yıkılması işlemidir. Kesilen yapının kontrolsüz düşmesini önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alındığı bu yöntem iş güvenliği ve riskleri göz önünde bulundurularak projeye dahil edilir. En uygun kesim planı yapılır ve çalışma ortamı titizlikle oluşturulur.
 3. Uzun erişimli yıkım makinesi ile yıkım: Yıkılacak binanın uygun cephesi seçildikten sonra hidrolik sistemle çalışan paletli makinelerin yapıyı aşağıya doğru yıkma işlemidir. Çalışılan cephe dışında yapının diğer diğer kısımları kontrollü kalacağından güvenli bir yöntemdir. Çalışma ortamının güvenliği sağlanıp gerekli önlemler alındıktan sonra gerçekleştirilmektedir.
 4. Mini makine ile yıkım: Yapının üst döşemelerinden başlanarak uygulanan bu yöntemde açığa çıkan yıkım ürünleri sahadan uzaklaştırılabilir. Toz oluşmasını önlemek amacıyla sulama işlemi yapılır. Tüm tedbirler alınmakta ve en uygun yöntem oluşturulurken bir danışmanlık hizmeti ile teknik rapor alınması önerilmektedir.
 5. Seçici yıkım ve atık yöntemi:  Bina yapımında kullanılan malzemelerin yüksek oranda geri dönüştürülebilmesi ve kazandırılması amacıyla kullanılan bu yöntem yoğun bir iş gücü gerektirmektedir. Tehlikeli ve atık maddeler saptanarak uzaklaştırılırken yeniden kullanıma uygun maddeler minimum hasarla elde edilebilir.

Paylaş: