BİNA YIKIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

BİNA YIKIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

BİNA YIKIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 

 Bina Yıkımı, deprem gibi sarsıntılara karşı bina içerisinde yaşayanları hayati riske sokabilecek, riskli yapılar sınıfında olan binalar için yapılır. Elbette bina yıkımı için riskli yapı zorunluluğu dışında kalan durumlar içinde bu işlem gerçekleştirilebilir. Riskli yapı sınıfında olmayan binaların, yıkım için mahkemenin onay verdiği bazı durumlar:

-Bina istenilen beklentiyi karşılamamışsa ve yıkıldıktan sonra yenisinin yapılma şartıyla,

-Riskli yapı sınıfına henüz girmemiş ancak girmesine az vakit kalmış durumda ise,

-Devlet’in özel durumları (arkeolojik kazı, maden arayışı…) olması halinde binanın yıkım işlemi gerçekleştirebilir.

 

Bina Yıkım Öncesi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

 

 Bina Yıkımı işlemine başlamadan önce, işlem süresi boyunca ve yıkım sonrasında dikkat edilmesi ve devletin kesin olarak belirlediği birtakım hususlar bulunmaktadır. İşte Bina Yıkımı’nda bilinmesi gereken bazı hususlar:

•   Yıkım işlemi gerçekleştirilecek binada, yıkım sırasında tehlike oluşturabilecek olan elektrik, doğalgaz ve su bağlantıları mutlaka kesilmelidir.

•   Yıkımın yapılacağı bölge mümkün olduğunca, uyarı levhaları kullanılarak kapatılmalı ve bölge içerisine uzman harici kişilerin girmemesi sağlanmalıdır.

•   Bina Yıkım projesinin tüm olası durumlar ve yıkım için alınacak güvenlik önlemlerini içeren “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlanması gerekmektedir.

•   Yıkım öncesinde, komşu binaların da durumları incelenmeli ve inceleme sonucunda çıkan değerlendirmeye göre yıkım işlemi gerçekleştirilmelidir.

•   Yıkım sonrasında çıkacak olan moloz ve inşaat atıklarının kullanılacak ve kullanılmayacak olan kısımlarının listesi, bu malzemelerin nasıl toplanacağı ve nasıl nakledileceğini gösterecek bir metin hazırlanmalıdır.

 

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine Göre Bilinmesi Gereken Hususlar

 

 Bina Yıkımında, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre yıkılacak binaların yıkıma hazırlanması için alınması gereken önlemler şunlardır:

•   Yıkım süresince düşebilecek her çeşit malzemenin, parçaların yıkım için ayrılan bölgenin dışına çıkmaması için ‘Güvenlik İskelesi’ kurulmalıdır. Eğer yıkılacak bina 18 metre veya daha yüksek ise yönetmelik gereğince en az iki adet asma iskelenin kullanılması gerekmektedir.

•   Yıkım bölgesinde çalışan ve üçüncü kişilerin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği uyarı levhalarının asılması zorunludur.

•   Yıkım süresince açıya çıkacak tozu en az seviyeye indirmek için, sulama çalışmaları da yapılmalıdır.

•   Tutuşarak büyük bir olumsuz felakete yok açabilecek bütün malzemeler, yıkım bölgesinden uzaklaştırılmalıdır.

 

YIKIM SONRASINDA ÇIKAN ATIKLAR VE MOLOZLAR

 

 Bina Yıkım işleminin sonrasında, kullanılacak olan malzemelerden tamamen arındırılmış bir moloz yığını ortaya çıkacaktır. Arta kalan moloz yığınının depolanması ve taşınma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetmelikler tarafından belirlenen bazı uyulması gereken kurallar bulunmaktadır:

-Açığa çıkacak molozlar, toz yaratmayacak şekilde toplanmalı ve araç içinde nakledilirken kapalı bir kasa içerisinde ya da paketlenmesi gerekir.

-Nakil yapacak aracın üzerinde, moloz taşıdığını belirtecek işaret olmalıdır.

-Ayrıca paket kullanılacaksa, yırtılma gibi zor duruma sokmayacak kalitede bir paket kullanılmalıdır.

 

Bina Yıkımı hususunda yönetim tarafından belirlenen uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar yukarı belirtilmiştir. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bu kuralları uyulmaması durumunda, cezai işlem uygulanacağı unutulmamalıdır. Ancak cezai işlemden daha önemli ve asla unutulmaması gereken bir husus vardır:

->Önce Can Güvenliği

Paylaş: