Kaan Kılıçkıran

Kaan Kılıçkıran

Kaan Kılıçkıran

Şirket Ortağı / Çevre Mühendisi

  • Şirket ortağı olarak, şirket yönetiminin karar mekanizmasında yer almaktayım. Şirkete ait tüm konularda (yönetim, planlama, bütçe hazırlama, vizyon, misyon, kalite yönetimi, ar-ge çalışmaları, vs.) proje geliştirerek yönetime sunmak, yönetimde oy kullanmak, karar almak gibi yönetimsel faaliyetlerde bulunmaktayım
  • Projeler bünyesindeki teknik bilgi ve beceri gerektiren tüm işlerde, proje safhasından başlamak üzere, iş bitimine kadar geçen tüm sürede, yönetici, danışman ve kontrolör olarak görev yapmaktayım.
  • Firma ortağı olmam nedeniyle sahada geniş yetkilere sahip olma ve hızlı karar alma yetkisine sahibim.