Yıkım Planının Oluşturulması Ve Gerekliliği

Yıkım Planının Oluşturulması Ve Gerekliliği

Yıkım çalışmaları  ve yıkım firması sayısı, günümüzde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanması ile büyük ölçüde artmıştır. Her projede olduğu gibi, çalışmaya başlanılmadan önce profesyonel yıkım firması mutlaka yıkım planı oluşturmalıdır. Bu çalışma; projenin risklerini, makine ekipman ihtiyacını, iş gücü ihtiyacını, projenin işleyişinin kontrolünü sağlamada en önemli adımdır.
Yıkım Planı oluşturulurken yıkılacak yapının özellikleri (riskli bina, gökdelen, yanmış yapı, metruk yapı, fabrika, kimyasal tesis vb.) yapının büyüklüğü, konumu, çevresel durumu, yapının inşaasında kullanılan malzemeler ( asbest içerikli tehlikeli atıklar, tehlikeli atıklar, kimyasal atıklar vb.) atık miktarı ve bu atıkların özellikleri belirlenmelidir. Bu özellikler belirlenerek çalışma esnasında dikkat edilecek tüm hususlar ortaya çıkartılmış olur. Binanın yıkımında takip edilecek olan iş sırası da ortaya çıkar. Örneğin asbest ihtiva eden bir kimya fabrikasında ilk yapılması gereken serbest haldeki kimyasal tehlikeli atıkların uygun şartlarda bertaraf edilmesidir. Bu işlemden sonra asbest sökümüne başlanılması doğru olacaktır. Aksi takdirde tüm atıkların kontamine olması tehlikesi vardır.
Yıkım planı, profesyonel yıkım firmasına yıkım projesinde kullanılacak olan yıkım tekniğini belirlemekte de yol gösterir. Patlayıcılı ile yıkım yöntemi, uzun erişimli yıkım makinası ile yıkım yöntemi, mini makine ile yıkım yöntemi, beton delme ve kesme ile yıkım yönteminden hangisinin hangi sıra ile uygulanacağı da bu plan oluşturulurken belirlenir. Gerekli tüm işgücü ve ekipman da bu planlama esnasında ortaya çıkarılır.
Son olarak yıkımdan çıkacak olan atık miktarları (tehlikeli atıklar, moloz, hurda vs) belirlenerek bertaraf yöntemleri ve bertaraf firmaları yıkım planı oluşturulurken belirlenir.
Yıkım planı sayesinde profesyonel yıkım firması tüm projeyi planlayarak, riskleri ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefler. MTKA İnşaat&Yıkım firması olarak, tüm projelerimizde yıkım planı oluşturarak başlamaktayız.

Paylaş: