Taner Bulut

Taner Bulut

Taner Bulut

Şirket Ortağı / Makine Mühendisi

  • Şirket ortağı olarak, şirket yönetiminin karar mekanizmasında yer almaktayım. Şirkete ait tüm konularda (yönetim, planlama, bütçe hazırlama, vizyon, misyon, kalite yönetimi, ar-ge çalışmaları, vs.) proje geliştirerek yönetime sunmak, yönetimde oy kullanmak, karar almak gibi yönetimsel faaliyetlerde bulunmaktayım
  • Projeler bünyesindeki teknik bilgi ve beceri gerektiren tüm işlerde, proje safhasından başlamak üzere, iş bitimine kadar geçen tüm sürede, yönetici, danışman vekontrolör olarak görev yapmaktayım.
  • Firma bünyesinde, yıkım işlerine yönelik makine ve ekipmanların ar-ge çalışmalarında faaliyet yürütmekteyim. Yurt içinde ve yurt dışında yeni geliştirilen teknolojileri takip etmekteyim. Bu ekipmanlara bağlı olarak da, mevcut yıkım yöntemlerinin geliştirilmesinde ve yeni yıkım yöntemlerinin denenmesinde faaliyet yürütmekteyim.
  • Firma ortağı olmam nedeniyle sahada geniş yetkilere sahip olma ve hızlı karar alma yetkisine sahip olmaktayım.