HASARLI BİNA YIKIM KARARI NASIL ALINIR?

HASARLI BİNA YIKIM KARARI NASIL ALINIR?

HASARLI BİNA YIKIM KARARI NASIL ALINIR?

Bina yıkım işleminin yasalara uygun olması için bina yıkım kararı alınması gerekir. Hasarlı bina yıkım kararı normal binalar yıkım kararından farklı olarak bazı yasal hakları beraberinde getirir. Bundan dolayı yıkım kararı çıkartılırken, bina hasar oranı bilinmesi gerekir. Bina yıkım kararı alınırken dikkat edilen iki nokta vardır. Birincisi yapının konumunun durumudur. Riskli alan kabul edilen yerlerde bulunan yapıları kapsar. İkinci nokta ise yapının risk durumudur. Riskli, ağır hasarlı, yapının yıkım kararıdır.

Hasarlı bina yıkım kararı alınması sonrasında, yasal haklardan yararlanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı kurum ve kuruluşlardan risk tespiti yaptırılması lazımdır. Risk tespiti yaptırabilecekler arasında yapıdaki maliklerden birinin tapusu ve kimliği gerekmektedir. Risk tespit raporu sonucunda, riskli görülen binalar için bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bu sayede yasal haklardan yararlanabilir.

 Hasarlı Bina Yıkım Süreci

 Hasarlı bina yıkım kararı bakanlığa bildirilirken sonrasında da ilin tapu müdürlüğüne bildirilir. Devamında taraflara yıkım kararı ulaşır. Bu yıkım kararına 15 gün itiraz süreci mevcuttur. 15 gün içerisinde itiraz edilmez ise yıkım kararına itiraz edilemez. Yıkım kararı tebliğ edildikten 60 gün içerisinde binanın boşaltılması ve yıkılması gerekir. Eğer 60 gün içerisinde bina yıkım işlemi başlatılmaz ise yasal olarak suç işlenmiş sayılır. Bu kapsam 6306 kanundan yararlanmış olur.

Yıktırmak Yerine Güçlendirmek

Birçok bina sahibi binayı yıktırmak yerine güçlendirme işleme yaptırmak ister. Bu konuda yönetmelikler oldukça sıkı şekilde işlemektedir. Binanın hasarlı sayılması durumunda 60 gün içerisinde yıkım kararı sürecinde binayı 4/5 oranında güçlendirmesi gerekir. Yani hasarlı binayı güçlendirme işlemi için 2 ay süre tanınır. Bu süre içerisinde güçlendirme projesi çizilmesi, projenin sunulması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Ayrıca bu süre içeresinde tapu müdüründen hasarlı ibaresinin kaldırılması gerekir. Hasarlı bina yıkım kararı alınması ve yıkım işlemi güçlendirme işlemine göre oldukça az masraflı ve garanti sonuçludur. Güçlendirme işlemi özellikle eski binalar için oldukça zordur. Bundan dolayı güçlendirmek yerine yıkım işlemini yaptırmak daha kolaydır. İmar mevzuatına uygun güçlendirme işlemi sırasında kapalı balkon, çatı, iç cephe yenilenmesi gibi çeşitli etkenler sorun teşkil edebilir. Ülkemizde inşaat sektörünün gelişimi yapım üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı yatırımlar genellikle yapım üzerinedir.

İnşaat onarım ve tamiri ise en büyük masraflardan biridir. Başkasına ait projeyi değiştirmek gerekli izinleri almak, güvenliği ve dayanıklılığı ayarlamak gerekir. Yatırımlar yapım üzerine olduğu için yapım maliyetleri yıkımdan daha fazladır. Bundan dolayı binayı güçlendirmek yerine yıkım işlemi ile yeni projeler üretilmesi daha karlı bir yatırımdır.

Paylaş: