BİNA YIKIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

BİNA YIKIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

BİNA YIKIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yıkılması planlanan binalar için projeyi hayata geçirmeden önce ilgili belediyelerden yıkım ruhsatı alınması gerekmektedir. Eski, hasar görmüş veya riskli olması gibi sebeplerle yıkılması kararlaştırılan binalar için bu ruhsatın alınması zorunludur.

Yıkım ruhsatı, bina yıkım süreci ve planını daha denetlenebilir hale getirilmesinde önemli bir belgedir. Bina yıkım ruhsatı alınırken ilgili belediyeler tarafından istenen bina yıkımı için evraklar eksiksiz bir şekilde düzenlenmelidir. Bazı evrak istemleri belediyelere göre değişkenlik gösterebilir.

Yıkım ruhsatı için müracaatta bulunmadan önce yıkım projesi kapsamlı bir şekilde yeterli teknik bilgiye sahip kişilerce hazırlanmış olmalıdır. Eğer bina konut amaçlı kullanılıyorsa yıkım ruhsatı için başvuru yapılmadan önce konaklayan kişilerce boşaltılması gerekmektedir.

Yıkım Ruhsatı Başvurusu

Yıkım ruhsatı başvurusunda bulunurken istenen bina yıkımı için evraklar:

 • Talep dilekçesi
 • Bina tapusu
 • Tapu kaydı
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak risk ve muafiyet raporu
 • Binanın yıkım planı
 • Binanın boş olduğuna dair evraklar
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak UAVT kodu
 • İmar durumu belgesi
 • Yasal ücret makbuzları
 • Bina altyapı aboneliklerinin kesim belgeleri
 • Bina fotoğrafları

Başvuru iki aşamalı müracaattan oluşmakta ve bina yıkımı için evraklar bu aşamalara göre de farklılık gösterebilmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacak ikinci müracaatta yıkımdan sorumlu yetkiliye ait taahhütname, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma Belgesi, oda sicil kayıtları ve vergi levhası gibi belgeler istenebilmektedir. Binanın boş olduğuna dair belge Muhtarlık onaylı olmalıdır.

Yıkım ruhsatı için yazılan talep dilekçesi adres, ada ve parsel gibi bilgileri içermelidir. Yıkımı planlanan bina tarihi eser kategorisinde sayılmamalı, eğer tarihi eser ise izinsiz yıkımı yapılmamalıdır. Eğer yapı tarihi özellikler taşıyor ise gerekli izin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan özel olarak alınmalıdır.

Yıkımı yapılacak bina iskansız ise SGK yazısı düzenlenmeli ve laboratuvar onaylı bir firmanın asbest ölçü raporu alınmış olmalıdır. Sorumluluk taahhütnamesi ve yıkım sözleşmesi Noter onaylı olarak sunulmalıdır. Taahhütnamede bina yıkımının ne zaman başlayacağı ne zaman bitmesinin planlandığı bilgileri de yer almalıdır.

Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Taşıma İzin Belgesi moloz ve diğer inşaat atıklarının nereye hangi yöntemlerle depolanacağını gösteren bir dokümandır. Bina altyapı abonelikleri ilişkili firmalardan kesilecek ve buna dair belgeler de müracaat dosyasında yer alacaktır.

Yıkılması planlanan binanın parsel sınırları dikkate alınarak emniyete alındığına dair fotoğrafları da bina yıkımı için evraklar dosyasında istenebilir.

Müracaat edilen belediye tarafından istenen bu belgeler sağlanamadığında veya eksik olduğunda bina yıkımı için gerekli izin verilmez.

Yıkım Ruhsatı Süresi

Bina yıkımı için evraklar ile müracaat edildikten sonraki 6 iş günü içerisinde yıkım ruhsatı belediye tarafından oluşturulur. Bina yıkım ruhsatı düzenlendikten sonraki 60 gün içerisinde ise bina yıkım işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Ruhsatın verdiği 60 günlük süre içerisinde binanın yıkılma durumu belediye tarafından kontrol edilmektedir. Uygun görülen durumlarda ek olarak 30 gün daha zaman tanınabilir.

Yıkım ruhsatı alındıktan sonra verilen sürede yıkım gerçekleştirilemezse, binanın yıkımı Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Binanın yıkım kararından veya hakkında düzenlenen risk raporundan sonraki 60 gün içerisinde karar iptali için İdari Mahkemeye başvurulabilir.

Bina yıkımının ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıldığı tespit edilirse belediye veya valilik tarafından yıkım işlemi durdurulur. Bu durdurmadan sonraki 30 gün içerisinde proje sahibi bina yıkımını ruhsata uygun hale getirip yetkili mercilere başvuruda bulunabilir. İlgili kurumlar tarafından denetlenen ruhsat uygun bulunursa durdurma mührü kaldırılarak yıkım işleminin tamamlanmasına izin verilir.

Paylaş: