Ali Murat Tekkanat

Ali Murat Tekkanat

Ali Murat Tekkanat

Şirket Ortağı / İnşaat Mühendisi

  • Şirket ortağı olarak, şirket yönetiminin karar mekanizmasında yer almaktayım. Şirkete ait tüm konularda (yönetim, planlama, bütçe hazırlama, vizyon, misyon, kalite yönetimi, ar-ge çalışmaları, vs.) proje geliştirerek yönetime sunmak, yönetimde oy kullanmak, karar almak gibi yönetimsel faaliyetlerde bulunmaktayım
  • Projeler bünyesindeki teknik bilgi ve beceri gerektiren tüm işlerde, proje safhasından başlamak üzere, iş bitimine kadar geçen tüm sürede, yönetici, danışman ve kontrolör olarak görev yapmaktayım.
  • Firma bünyesinde, uygun yıkım yönteminin belirlenmesi ve uygulanması konusunda faaliyet yürütmekteyim. Yurt içinde ve yurt dışında yeni geliştirilen yöntemleri ve uygulamaları takip etmekteyim. Mevcut yıkım yöntemlerinin geliştirilmesinde ve yeni yıkım yöntemlerinin denenmesinde faaliyet yürütmekteyim.
  • Firma ortağı olmam nedeniyle sahada geniş yetkilere sahip olma ve hızlı karar alma yetkisine sahip olmaktayım.
  • İnşaat mühendisi olarak, kariyerimde, birçok tesisin inşasında ve yıkımında görev almış olmamdan dolayı, gerek mekanik tesisat, gerekse inşaat işleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamdır.